Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Czy wiadomości wykradzione z CRU ujawniają spisek klimatologów?

Co mówi nauka...

Kilka niezależnych dochodzeń w różnych krajach, uczelniach i instytucjach rządowych po przebadaniu skradzionych emaili nie wykazało żadnych dowodów nieprawidłowości. Koncentrowanie się na kilku sugestywnych wiadomościach wyciągniętych z kontekstu służy jedynie odciągnięciu uwagi od obfitości danych empirycznych potwierdzających antropogeniczne ocieplenie.

Argument sceptyków...

Emaile z CRU wskazują na spisek
Hakerzy włamali się do bazy danych Centrum Badań Klimatycznych Uniwersytetu Wschodniej Anglii i opublikowali w internecie wykradzione pliki. Te 1079 maili i 72 dokumenty rzeczywiście wydają się dowodem skandalu związanego z wciskaniem przez naukowców teorii antropogenicznego ocieplenia, co sugeruje spisek, zmowę na rzecz wyolbrzymiania ocieplenia, możliwość bezprawnego niszczenia niewygodnych informacji, zorganizowaną odmowę ujawnienia danych, manipulację nimi, przyznawanie się po cichu do błędów w publicznych stwierdzeniach, i dużo więcej. (Andrew Bolt, Herald Sun)

Więcej informacji na temat tego mitu jest na stronie Nauka o Klimacie:
Nauka o Klimacie

Translation by fraktal, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us