Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Oteplení bylo způsobeno poklesem sopečné aktivity

Co říká věda...

Nižší sopečná činnost na začátku 20. století mohla mít oteplující dopady. Avšak během posledních 40 let, kdy se oteplovalo, sopky žádný oteplující vliv neměly. Jestli nějaký vliv měly, pak leda mírně ochlazující.

Argument skeptiků...

„Není pochyby o tom, že se Země otepluje; končí Malá doba ledová. Není zde však jediný věrohodný důkaz, že se tak děje v důsledku lidské činnosti a kvůli oxidu uhličitému. Posledních 300 let Malá doba doznívala a během té doby jsme zas tolik CO2 nevypouštěli. Oteplování probíhá již velmi dlouho. Malá doba ledová byla přivozena sopečnou aktivitou, která nyní ustala a tudíž došlo k oteplování.“ (Reid Bryson)

A co ona teorie "doznívání doby ledové"? Sopky vypouštějí síranové aerosoly, které odrážejí záření, které k nám od Slunce přichází, a ochlazují tak planetu. Velké vulkanické erupce, jako např. v případě sopky Pinatubo v roce 1991 mohou způsobit ochlazení 0.1 °C až 0.3 °C trvající několik let (Robock 1994, Zielinski, 2000).

Ale opravdu obří výbuchy či jejich sledy mohou mít ochlazující efekt, který přetrvává desítky let, než vymizí, takže se pak jeho doznívání jeví jako oteplování. Ze studie Zielinski, 2000 zabývající se sopkami, hlavně během posledních století:


Sopečná činnost, Zielinski

Zielinski uzavřel svou studii takto: „Absence jakéhokoli klimaticky významného vulkanismu v 20.50. letech bezpochybně přispěla k celkově vyšším teplotám během těchto desetiletí.“ (Zielinski, 2000).

To bylo potvrzeno Hegerlem, 2003, který zjistil, že: „Oteplování na počátku 20. století je přisuzováno souhře skleníkového oteplování, nejistého příspěvku slunečního působení, a zotavování se z předchozího období  silné vulkanické činnosti.“

Podobně Bertrand, 1999: „Pozorované oteplení v letech 19251960 by mohlo alespoň částečně padnout na vrub nepřítomnosti sopečné činnosti v těchto letech.“ Bertrand zkoumal vliv Slunce a sopečné činnosti na klima a říká, že: „jednoduše nejsou dostatečnými, aby vysvětlily globální oteplení v 20. století a už vůbec ne oteplující trend, který začal po roce 1970.“

Ve zkratce, nepřítomnost vulkanické aktivity v první polovině 20. století, co se teplotního vzrůstu týče, jistou roli hraje. Ale má jen velmi malý nebo vůbec žádný podíl na současném globálním oteplování, jaké nastoupilo v sedmdesátých letech. Naopak, zvýšení sopečné činnosti v závěru 20. století mohlo zakrýt část oteplení způsobeného CO2.

Translation by martin.hippo, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us