Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Taljenje ledene kape na Kilimandžaru je posledica spremembe rabe tal v okolici

Kaj pravi znanost...

Taljenje ledenika na vrhu Kilimandžara ni izključno posledica globalnega segrevanja, ampak je vzrok za taljenje bolj kompleksen. To pa ni dokaz, da globalnega segrevanja ni. Globalna temperatura Zemlje je v zadnjih 100 letih naraščala in tega ni moč zanikati. Krčenje in izginjanje ledenikov v srednjih in visokih geografskih širinah je eden glavnih dokazov za to.

Trditev skeptikov...

Al Gore trdi, da je vzrok za krčenje ledene kape na vrhu afriškega Kilimandžara globalno segrevanje. Vendar pa novembrska številka revije Nature (letnik 2003) poroča: »Čeprav bi bilo najlažje kriviti globalno segrevanje, znanstveniki menijo, da je za taljenje ledene kape na vrhu gore najbolj verjeten vzrok krčenje gozdov ob njenem vznožju. Brez vlage iz gozdov so prej vlažni vetrovi postali bolj suhi. Brez dodatne zaloge vode v tako suhem zraku pa pod močnim ekvatorialnim Soncem led sublimira.« (James Taylor)

Goreva trditev je bila vzeta iz konteksta in je kot taka res napačna, kajti glavni vzrok za krčenje ledene kape na vrhu Kilimandžara je res krčenje gozdov ob vznožju. Vendar pa tudi Philip Mote, avtor zgoraj omenjene študije v reviji Nature, pravi: »Dejstvo, da taljenje ledu na Kilimandžaru ne more služiti kot dokaz za globalno segrevanje, ne pomeni, da se Zemlja ne segreva. Rast globalne temperature v zadnjih 100 letih je dokazana in eden poglavitnih dokazov je tudi krčenje ledenikov v srednjih in višjih geografskih širinah.

O tropskih ledenikih je obsežen in poučen članek objavil Raymond Pierrehumbert. V njem razlaga fiziko tropskih ledenikov in med drugim prikaže tudi zapletene mehanizme, ki so vzrok za krčenje ledenika na Kilimandžaru.
 

Translation by Slovenian Meteorological Society, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us