Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Miten ilmaston lämpeneminen vaikuttaa jääkarhuihin?

Mitä tiede sanoo...

Vaikka nykyisissä jääkarhupopulaatioiden trendeissä on jonkin verran epävarmuuksia, yksi asia on varma. Ei merijäätä tarkoittaa ei hylkeitä, mikä tarkoittaa ei jääkarhuja. Kun arktisen alueen merijää vähenee kiihtyvällä vauhdilla, on jääkarhu vakavassa vaarassa hävitä sukupuuttoon.

Skeptinen argumentti...

"Tohtori Mitch Taylor, Kanadan ympäristöministeriön biologi, sanoo, että jääkarhupopulaatiot ovat kasvamassa. Tohtori Taylor myöntää, että yhdellä alueella, läntisellä Hudsoninlahdella, populaatio on pienentynyt, kun taas muilla alueilla populaatiot ovat kasvaneet. Scotsman-lehden haastattelussa tohtori Taylor selittää "Olemme todistamassa todella ennennäkemätöntä karhujen määrän kasvua ja niillä alueilla, joilla populaatio pienenee, se johtuu metsästyksestä, ei ilmastonmuutoksesta."" (Mitchell Taylor)

U.S. Geologic Surveyn johtamassa tutkimuksessa (USGS 2006) tutkittiin jääkarhupopulaatioita neljällä arktisella alueella. Kahdella alueista populaatiot olivat nykyään vakaita, kun taas kahdella muulla alueella jääkarhujen määrä väheni. Väheneminen yhdistettiin merijään vähenemiseen. Vähenevän arktisen merijään ennusteiden perusteella jääkarhujen elinpiirin odotetaan vähenevän 42 % vuoteen 2050 mennessä. Tämä johtaa seuraavaan johtopäätökseen:

Ennustetut muutokset tulevaisuuden merijäätilanteessa toteutuessaan aiheuttavat noin 2/3:n menetyksen maailman nykyisestä jääkarhupopulaatiosta vuoteen 2050 mennessä. Koska havaittu suuntaus arktisen merijään vähenemisessä näyttää olevan aliarvioitu nykyisissä malleissa, tämä arvio jääkarhujen tulevasta tilanteesta saattaa olla liian varovainen.

Translation by Ari Jokimäki, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us