Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Sú záznamy povrchových teplôt spoľahlivé?

Čo hovorí veda...

Mnoho štúdií o efektoch mestských tepelných ostrovoch a mikroklimatických vplyvoch ukázalo, že majú zanedbateľný efekt na dlhodobé trendy, hlavne keď sa priemerujú na veľký región.

Skeptický argument...

Záznam teplôt je nespoľahlivý

Meteorologické stanice v U.S. boli umiestené hneď vedľa vypúšťacích ventilátorov klimatizačných jednotiek, obkolesené veľkými asfaltovými parkoviskami, na horko sálajúcich povrchoch striech a blízko chodníkov a budov, ktoré absorbujú a vyžarujú teplo. 89 % nespĺňalo požiadavky na umiestnenie od Národnej meteorologickej služby, že stanice musia byť 30 metrov od akéhokoľvek hrejivého umelého, alebo vyžarujúceho/odrážajúceho zdroja tepla (Watts 2009).

Cieľ zlepšiť teplotné dáta je niečo, na čom sa vieme všetci dohodnúť a v tomto bode sú snahy Anthonyho Wattsa a Stevena McIntyra chválihodné. Avšak ich predpoklad, že vylepšenie teplotných záznamov odstráni alebo významne zníži trendy v globálnom otepľovaní, je klamný.

Oprava o vplyv mestských tepelných ostrovov

Keď sa zostavujú teplotné údaje, v ústavu GISS v NASA pracujú veľmi ťažko, aby odstránili každý možný vplyv z mestských teplotných ostrovov. Porovnávajú mestské dlhodobé trendy so susediacimi vidieckymi trendami. Potom prispôsobia mestské trendy tak, aby pasovali s vidieckymi. Proces je detailne popísaný na webstránkach NASA (Hansen 2001).

Vo väčšine prípadov bolo mestské otepľovanie malé a neprekračovalo rozmedzie neistôt. Prekvapivo, 42 % mestských trendov je relatívne chladnejších k ich vidieckemu okoliu, keď sú stanice umiestnené v chladných ostrovoch (park v meste). Fakt je, že sú si vedomí efektu mestských ostrovov a keď analyzujú teplotné záznamy, robia riadne opravy. Viac o mestských tepelných ostrovnoch...

Klimatický audit a porucha „Y2K“ z NASA

Objav Stevena Mclntyrea o poruche v GISS teplotných dátach je impozantný úspech. Bezpochyby je to trápna chyba na strane NASA. Ale aký má význam?

Graf 1 porovnáva globálne teplotné trendy s pred a po úprave. Predtým, ako bola objavená chyba, trend bol 0,185 °C za dekádu. Po korekcii trend ukazoval stále 0,185 °C za dekádu. Zmena globálneho priemeru bola menej ako jedna tisícina stupňa. Viac o NASA's Y2K glitch...

GISS temperature before and after Y2K adjustment

Graf 1: globálne teplotné anomálie pred (čevené štvorce) a potom (čierne kosoštvorce), čo bola uplanená „Y2K“ NASA korekcia (Open Mind).

Ďalšie línie evidencie pre rastúce teploty

(Koncept prekladu Kristína Tabačková, upravil a zverejnil J. Hollan)

Translation by jenikhollan, . View original English version.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us