Climate Science Glossary

Term Lookup

Enter a term in the search box to find its definition.

Settings

Use the controls in the far right panel to increase or decrease the number of terms automatically displayed (or to completely turn that feature off).

Term Lookup

Settings


All IPCC definitions taken from Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Annex I, Glossary, pp. 941-954. Cambridge University Press.

Home Arguments Software Resources Comments The Consensus Project Translations About Support

Bluesky Facebook LinkedIn Mastodon MeWe

Twitter YouTube RSS Posts RSS Comments Email Subscribe


Climate's changed before
It's the sun
It's not bad
There is no consensus
It's cooling
Models are unreliable
Temp record is unreliable
Animals and plants can adapt
It hasn't warmed since 1998
Antarctica is gaining ice
View All Arguments...Username
Password
New? Register here
Forgot your password?

Latest Posts

Archives

Trditve skeptikov in kaj na to pravi znanost

Trditev skeptikov

Kaj pravi znanost

1 "Kaj nam o globalnem segrevanju povedo pretekle podnebne spremembe?" Podnebje se odziva na vse dejavnike, ki ga skušajo spremeniti. Človeštvo je v današnjem času glavni dejavnik podnebnih sprememb. (IPCC AR4)
2 "Sončeva dejavnost in podnebje - ali je Sonce vzrok globalnega segrevanja?" Sončev izsev se je po letu 1970 le malenkostno spremenil in ni pomemben dejavnik v nedavnem globalnem segrevanju.
3 "Pozitivne in negativne plati globalnega segrevanja" Negativni učinki globalnega segrevanja na kmetijstvo, zdravje in okolje zasenčijo vse pozitivne učinke.
4 "So znanstveniki enotni glede globalnega segrevanja?" Kar 97 % strokovnjakov za podnebje se strinja, da človek povzroča globalno segrevanje.
5 "Se globalno segrevanje še vedno dogaja?" Vsi kazalci kažejo, da se globalno segrevanje nadaljuje.
6 "Kako zanesljivi so podnebni modeli?" Podnebni modeli uspešno reproducirajo temperaturni potek od leta 1900 dalje tako na globalni ravni, na kopnem, v zraku in oceanih.
7 "So prizemne temperaturne meritve zanesljive?" Trend segrevanja, izmerjen s termometri in sateliti, je enak na podeželju in v mestnem okolju.
8 "Se živali in rastline lahko prilagodijo na podnebne spremembe?"

Večina velikih izumrtij rastlinskih in živalskih vrst v Zemljini zgodovini je povezana z večjimi spremembami podnebja. Podnebje se danes spreminja tako hitro, da prilagajanje vrst z običajnimi mehanizmi (npr. migracijo) ni mogoče. Podnebne spremembe se enostavno dogajajo prehitro in povsod.

9 "Se je globalno segrevanje leta 1998 ustavilo?" Globalno gledano sta bili najtoplejši leti 2005 in 2010. (NASA GISS, NCDC)
10 "Ali se masa antarktičnega ledu zmanjšuje ali povečuje?" Sateliti so izmerili, da se masa morskega ledu okoli Antarktike povečuje. Na drugi strani pa kopenski led izginja vse hitreje, kar se odraža v dvigu morske gladine.
11 "Ali so znanstveniki v 70. letih 20. stoletja napovedovali bližajočo se ledeno dobo?" Večina podnebnih člankov iz tega obdobja vsebuje napoved ogrevanja.
12 "Koncentracija CO2 v ozračju zaostaja za temperaturnim potekom – kaj to pomeni?" Nedavni dvig koncentracije CO2 je povzročil segrevanje brez časovnega zamika.
13 "Kako občutljivo je naše podnebje?"

Močan odziv podnebja na zunanje dejavnike potrjuje veliko različnih dokazov.

14 "Vstopamo v novo ledeno dobo?" Skrbijo nas učinki globalnega segrevanja v naslednjih 100 letih in ne ledene dobe čez več kot 10.000 let.
15 "Ali je "hokejska palica" zlomljena?" Od objave članka o hokejski palici (leta 1998) so naredili številne dodatne študije, ki so analizirale vrsto različnih zapisov, vključno s tistimi v koralah, kapnikih, drevesnih letnicah, vrtinah in v ledenem pokrovu. Vse po vrsti potrjujejo izvirno dognanje hokejske palice: 20. stoletje je najtoplejše v zadnjih 1000 letih, segrevanje pa je bilo najbolj očitno po letu 1920.
16 "Kaj nam pove elektronska pošta, ki so jo hekerji ukradli v CRU (afera 'Climategate')?"

Številne neodvisne preiskave v različnih državah, univerzah in vladnih telesih so raziskale ukradeno elektronsko pošto in niso našle nobenih dokazov za kršitve. Osredotočenje na peščico sugestivnih elektronskih sporočil, iztrganih iz celote, je prikladno samo za preusmerjanje pozornosti od bogastva empiričnih dokazov za globalno segrevanje, ki ga povzroča človek.

17 "Kaj povezuje orkane in globalno segrevanje?"

Vse več je dokazov, da orkani postajajo močnejši zaradi globalnega segrevanja.

18 "Ali se ledeniki širijo ali krčijo?"

Večina ledenikov se manjša in povzroča težave milijonom ljudi, ki so odvisni od pitne vode iz ledenikov.

19 "Ali lahko kozmični žarki povzročijo globalno segrevanje?" Čeprav je treba povezavo med kozmičnimi žarki in oblačnostjo še potrditi, je bolj pomembno, da ni nobene korelacije med kozmičnimi žarki in globalnimi temperaturami v zadnjih 30 letih globalnega segrevanja.
20 "Leto 1934 je bilo najtoplejše v merilnem nizu" Gledano globalno je leto 1934 v merilnem nizu 1880-2010 šele na okoli 60. do 70. mestu.
21 "Ali hladno vreme spodbija tezo o globalnem segrevanju?" Hladen dan v nekem kraju nima nič skupnega z dolgoročnim trendom dvigovanja globalnih temperatur.
22 "Globalno segrevanje ne povzroča ekstremnega vremena"

Vse več je empiričnih dokazov, da so povišane temperature krive za bolj intenzivne orkane, močnejša deževja in poplave, boljše pogoje za požare v naravi in nevarne vročinske valove. (Copenhagen Diagnosis, 2009; Pechony in Shindell, 2010; Pall in sod. 2011; Min in sod., 2011)

23 "Kako hitro se dviguje morska gladina?"

Množica različnih meritev kaže na stalno naraščanje višine morja v zadnjem stoletju.

24 "Ali je zaradi učinka toplotnega otoka, ki ga povzročajo mesta, preveč poudarjen trend globalnega segrevanja?"

Mesta in podeželje kažejo enak trend segrevanja.

25 "Globalno segrevanje na Marsu, ledeni kapi na polih se talita"

Mars se kot planet ne segreva.

26 "Sedanje taljenje arktičnega ledu je del naravnega cikla"

Debel arktični led je izpostavljen hitremu krčenju.

27 "Kako vemo, da večja koncentracija CO2 povzroča segrevanje?" Okrepljen učinek toplogrednih plinov (predvsem CO2) je potrdilo več meritev. Omenimo dva najpomembnejša dokaza: satelitske meritve v infrardečem delu spektra v zadnjih 40 letih beležijo manj uhajanja energije v vesolje s sevanjem v valovnih dolžinah, povezanih s CO2. Meritve pri tleh pa beležijo povečano sevanje proti tlom v infrardečem delu spektra. Ti dejstvi predstavljata neposredno vzročno zvezo med povečanjem koncentracije CO2 v ozračju in globalnim ogrevanjem površja Zemlje.
28 "Ali hlajenje oceanov dokazuje, da se je globalno segrevanje končalo?" Najnovejše meritve oceanov kažejo trajno segrevanje.
29 "To je 1500-letni cikel"

Naravni cikli iz preteklosti niso pomembni za pripisovanje sedanjega globalnega segrevanja človeku.

30 "Kolikšne so emisije CO2, ki jih povzroča človek, v primerjavi z naravnimi?"

Naravno kroženje dodaja in odvzema CO2, da se vzdržuje ravnovesje; človeštvo pa prispeva dodaten CO2 in ga prav nič ne odvzema.

31 "Kako se obnaša vodna para pri učinku tople grede?"

Povečana koncentracija CO2 prispeva k večji količini vodne pare, toplogrednega plina, ki ojača segrevanje.

32 "Kako bo globalno segrevanje vplivalo na populacijo severnih medvedov?"

Podobno kot številnim drugim vrstam tudi severnim medvedom grozi izumrtje.

33 "Dokazi o globalnem segrevanju" Vsi kazalci še vedno kažejo na to, da se podnebne spremembe še naprej dogajajo.
34 "Grenlandija je bila nekoč zelena" Ledeni pokrov na Grenlandiji obstaja vsaj 400.000 let. Morda so bila občasno  nekatera področja bolj zelena kot danes, vendar to ni bil splošen pojav.
35 "CO2 ni onesnaževalec ozračja"

V nekaterih primerih CO2 deluje tudi kot neposredni onesnaževalec (npr. pri zakisanju oceanov), čeprav je njegov poglavitni učinek toplogredni. Toplogredni učinek je sicer naravni pojav, vendar ima preveliko segrevanje ozračja škodljive posledice za kmetijstvo, zdravje in okolje.

36 "Ali grenladnski ledeni pokrov pridobiva ali izgublja maso?"

Grenlandija kot celota izgublja led, kar potrjujejo tako satelitske kot prizemne meritve.

37 "Dejanski dokazi, da ljudje povzročajo globalno segrevanje"

Neposredna opazovanja kažejo, da zaradi človekove aktivnosti zračna koncentracija CO2 strmo narašča. Satelitske meritve in meritve pri tleh kažejo, da v območju valovnih dolžin, ki jih absorbira CO2, v vesolje uide manj energije. Meritve temperature oceanov in tal kažejo, da planet še naprej kopiči toploto. Iz tega izvira vrsta dejanskih dokazov, da so izpusti CO2, ki jih povzroča človek, krivi za globalno segrevanje.

38 "Globalno segrevanje na ostalih planetih Osončja"

Mars in Jupiter se ne segrevata, poleg tega se je površje Sonca v zadnjem času rahlo ohladilo.

39 "Ali se je stanje morskega arktičnega ledu normaliziralo?" Količina debelega arktičnega ledu se hitro zmanjšuje.
40 "Ali je koncentracija CO2 vedno povezana z globalno temperaturo? (Če ne, zakaj ne?)" Zaradi naravne spremenljivosti podnebja se krajša hladnejša obdobja pojavljajo tudi, ko se podnebje ogreva. Nekatera od zadnjih let so nekoliko hladnejša zaradi zelo intenzivne faze La Ninja na Pacifiku in podaljšane faze minimuma Sončeve aktivnosti.
41 "Kaj je končalo malo ledeno dobo?"

Sprva je segrevanje po koncu male ledene dobe povzročala povečana Sončeva aktivnost, ki pa se je po letu 1970 ustalila.

42 "Zakaj se je podnebje v sredini 20. stoletja ohladilo?"

Ohlajanje sredi stoletja so povzročili aerosoli in ni pomembno za nedavno globalno segrevanje.

43 "Satelitske meritve o segrevanju troposfere"

Najnovejši satelitski podatki kažejo, da se Zemlja kot celota segreva.

44 "Človekov "odtis" v globalnem segrevanju"

Različne vrste neodvisnih raziskav potrjujejo človekov vpliv na podnebne spremembe.

45 "Taljenje ledene kape na Kilimandžaru je posledica spremembe rabe tal v okolici" Taljenje ledenika na vrhu Kilimandžara ni izključno posledica globalnega segrevanja, ampak je vzrok za taljenje bolj kompleksen. To pa ni dokaz, da globalnega segrevanja ni. Globalna temperatura Zemlje je v zadnjih 100 letih naraščala in tega ni moč zanikati. Krčenje in izginjanje ledenikov v srednjih in visokih geografskih širinah je eden glavnih dokazov za to.
46 "Je kriva pacifiška dekadna oscilacija?"

Pacifiška dekadna oscilacija ne kaže dolgoročnega trenda, zato ne more povzročati naraščajočega trenda globalnega segrevanja.

47 "Toplogredni učinek in drugi zakon termodinamike " Drugi zakon termodinamike je v soglasju s teorijo tople grede.
48 "Ali je znanost podprta z dokazi?"

Človekovi izpusti CO2 povzročajo globalno segrevanje - to vemo z visoko zanesljivostjo in je potrjeno z opazovanji.

49 "Zakaj toplota oceanov ne more poganjati podnebnih sprememb, ampak jim samo sledi?" Oceani se segrevajo in voda v glavnem postaja bolj kisla, kar ogroža prehranjevalno verigo.
50 "Ali je učinek CO2 nasičen?" Če bi bil učinek CO2 res nasičen, dodajanje CO2 v atmosfero ne bi imelo učinka. Vendar pa so satelitske meritve potrdile, da se učinek toplogrednih plinov krepi – to je zaznavno zlasti pri valovnih dolžinah, kjer CO2 absorbira sevanje. To je dokaz, da učinek CO2 ni nasičen.
51 "Ali se 500 znanstvenikov ne strinja s splošnim mnenjem glede podnebnih sprememb?"

Podroben pregled študij, ki zavračajo antropogeno globalno segrevanje, pokaže, da veliko od teh člankov antropogenega globalnega segrevanja v resnici ne zavrača. Nekaj člankov, ki pa vseeno zavračajo antropogeno globalno segrevanje, pa le ponavljajo že jasno ovržene mite.

52 "Koliko prispeva metan h globalnemu segrevanju?"

Medtem ko je metan bolj intenziven toplogredni plin kot CO2, je slednjega v ozračju več kot 200-krat več.  Zaradi tega prispeva metan h globalnemu segrevanju ozračja le 28 % delež prispevka ogljikovega dioksida.

53 "Kaj pomeni povečanje sija Neptuna za globalno segrevanje?"

Sonce se je hladilo, medtem ko se je Neptun segreval.

54 "Za ogrevanje je kriva spremenjena raba zemljišč"

Korelacije med segrevanjem in gospodarskimi dejavnostmi so večinoma najverjetneje navidezne ali dozdevne. Pri izračunih povezav (analiza z Univerze Guelph) ne upoštevajo lokalnih dejavnikov, na primer troposferskega ozona ali izpustov zaradi kurjenja premoga. Korelacije so zelo verjetno precenjene, ker tako ekonomski kakor tudi podnebni podatki niso neodvisni. Konec koncev pa obstaja veliko neodvisnih dokazov o segrevanju oceanov, spremembah snežne odeje in spremembah obsega morskega ledu.

55 "Kaj nam pove dolžina Sončevega cikla o vlogi Sonca pri globalnem segrevanju?"

Trditev, da dolžina Sončevega cikla dokazuje, da Sonce povzroča globalno segrevanje, izvira iz študije iz leta 1991. Kasnejša raziskava, v kateri je sodeloval tudi soavtor prve raziskave iz leta 1991, je prinesla nasprotne zaključke. Dolžina Sončevega cikla kot približek Sončeve aktivnosti nam pove, da Sonce zelo malo prispeva h globalnemu segrevanju po letu 1975.

56 "CO2 prihaja iz oceanov."

Meritve ogljikovih izotopov in padajoča vsebnost kisika v ozračju kažejo, da je naraščajoča vsebnost ogljikovega dioksida posledica uporabe fosilnih goriv in zato ne more izhajati iz oceanov.

57 "Ali je človek premajhen dejavnik, da bi znatno vplival na globalno podnebje?"

Ljudje smo majhni, a predstavljamo pomemben faktor v naravi. Naši izpusti toplogrednih plinov povzročajo podnebne spremembe.

58 "Gre za vpliv mikrolokacij" Vpliv mikrolokacij na temperaturo je minimalen. Tako na dobrih kot na slabih lokacijah je opažen enak temperaturni trend.
59 "Zakaj se v izračunu povprečne globalne temperature uporabljajo podatki manjšega števila postaj in kako to vpliva na temperaturni trend?"

Če bi pri izračunu globalne temperature upoštevali tudi podatke izpuščenih postaj, bi bil trend naraščanja temperature še nekoliko večji.

60 "Led se ne tali."

Masa ledu se pospešeno zmanjšuje na Grenlandiji, Antarktiki in v svetovnem merilu na vseh ledenikih na kopnem. Pospešeno se zmanjšuje tudi arktični morski led. Izjema je samo morski led na Antarktiki, ki raste, kljub segrevanju Južnega oceana. To je posledica lokalnih dejavnikov, ki so edinstveni za to območje.The Consensus Project Website

THE ESCALATOR

(free to republish)


© Copyright 2024 John Cook
Home | Translations | About Us | Privacy | Contact Us